Het lidmaatschap van de Coöperatie staat open voor de inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen, kerken enz. die bij voorkeur in het werkgebied van de coöperatie actief dan wel woonachtig zijn. Het werkgebied is het gebied waarbinnen de coöperatie haar doelstelling wil bereiken. De activiteiten zijn primair gericht op en rond Daarlerveen  

Voor natuurlijke personen geldt:
Je bent 18 jaar of ouder
Per huishouden kan slechts één persoon lid worden van de Coöperatie  

Voor bedrijven, organisaties, verenigingen, kerken enz. geldt:
Jouw bedrijf of organisatie is actief in het werkgebied van de coöperatie.
Er is één persoon aangewezen om het bedrijf, organisatie, vereniging of kerk te vertegenwoordigen bij de Coöperatie  

Aanvullende informatie over het lidmaatschap:  
Het lidmaatschap vraag je aan bij het bestuur via het lidmaatschapsformulier.
* Het bestuur beslist binnen twee maanden over jouw aanvraag.
* Ieder lid heeft één stem.
* Door middel van stemmen wordt de koers van de Coöperatie bepaald.
* Als lid ben je niet aansprakelijk voor de schulden of tekorten van de Coöperatie.
* Leden kunnen zelf kiezen voor de hoogte van hun contributie.

* Voor particulieren zijn er 3 opties:  
Het instaptarief bedraagt € 15, het basistarief  € 25 en het plustarief € 50.

Bedrijven, organisaties, verenigingen, kerken enz. betalen als contributie  
€ 100 voor het instaptarief en  € 250 voor het plustarief. Er zijn geen voor- of nadelen tussen de verschillende tarieven. Ieder lid heeft gelijke stem rechten en plichten.

De genoemde bedragen voor de contributie worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Het lidmaatschap kan op iedere dag ingaan. De contributie is echter voor een heel kalenderjaar verschuldigd.

* Je betaalt direct bij aanvraag van je lidmaatschap.
* Daarna gaat betaling van de contributie door automatische incasso.
* Lidmaatschap is overdraagbaar naar een derde. Het lid draagt hiermee ook de rechten en plichten over. De overdracht van het lidmaatschap dient gemeld en goedgekeurd te worden door het bestuur.
* Het lidmaatschap kan per 31 december worden beëindigd, de opzegtermijn is twee maanden.  

Lidmaatschap is noodzakelijk voor investering/participatie in initiatieven van de Coöperatie. Om deel te nemen in een initiatief van de Coöperatie dient een participatie-overeenkomst te worden aangegaan voordat leden kunnen investeren in dit initiatief.