Subsidie zon-op-dak toegekend!

9/10/2023
Nieuws
Zonne-energie
Dirk-Jan Karsten

Goed nieuws deze week! De SCE-subsidie die we hebben aangevraagd voor het zon-op-dak project op het dak van Luchtdichtshop aan de Nonkeswijk is toegekend! We zijn erg blij met het behalen van deze belangrijke mijlpaal in het proces. Met de toekenning van deze subsidie is de coöperatie verzekerd van een minimale opbrengst voor de geproduceerde stroom. Deze garantie is van doorslaggevend belang voor de hele businesscase.

Dat betekent ook dat we door kunnen met de rest van de stappen. Belangrijkste volgende stap is het vinden van investeerders, groot en klein. Een aantal leden is al druk doende met het optuigen van een systeem voor inschrijving en administratie van de zonnedelen. Denk jij dat je daar ook aan bij kunt dragen? Of heb je duidelijke ideeën over hoe deelname aan zo'n project er uit zou moeten zien? Meld je dan bij één van de bestuursleden!

Download hier de bijlage:
Download

Ook interessant

Zonne-energie

Afgelopen vrijdag (5 april) hebben we ons eerste zonnedak, Zonnig Nonkeswijk in Daarlerveen, feestelijk in gebruik genomen! De installatie is door KiesGroen op 4 april opgeleverd. De komende 15 jaar zal de coöperatie op het dak van de Luchtdichtshop groene stroom opwekken.

Lees nu...
Wind-energie

Op 28 en 29 februari jl. hebben we samen met Energiek Daarle 2 informatie-avonden georganiseerd. Hier hebben we veel omwonenden en andere geïnteresseerden mogen ontvangen. We hebben hen bijgepraat over het door ons ingediende principeverzoek voor de bouw van windturbines

Lees nu...
Nieuws

Op vrijdag 5 april hopen we ons eerste gezamenlijke zonnedak (Zonnig Nonkeswijk) van Daarlerveen te openen. In totaal zullen 204 panelen ongeveer 70.000 kWh groene stroom per jaar gaan opwekken! Hiermee wekken we genoeg stroom op voor 15 tot 20 huishoudens.

Lees nu...