Inspraakreactie raadsvergadering 21 mei 2024

26/5/2024
Wind-energie
Nieuws
Dirk-Jan Karsten

Op 21 mei jl. werd er in de gemeenteraad gestemd over het wel of niet akkoord gaan met de programmeringsafspraken van de provincie Overijssel. Tijdens deze raadsvergadering heeft voorzitter Mark Mevius van Coöperatie Energiek Daarle de raadsleden toegesproken. Dat deed hij namens onze beide coöperaties. De inspraakreactie vertegenwoordigd onze gezamenlijke visie op de ontwikkelingen van windenergie in onze nabije omgeving.

De programmeringsafspraken met de provincie geven een maximum aan op te wekken windenergie in de gemeente Hellendoorn tot 2030. Tevens worden de gebieden waar eventuele windturbines mogen staan beperkt. De gemeenteraad heeft uiteindelijk ingestemd met een maximum van 120 GWh op te wekken windenergie verdeeld over het gebied aan de Bruineveldweg in Daarle en langs de Stouwe tussen Daarle en Daarlerveen.

De handelswijze van de provincie wordt wel eens gezien als eenrichtingsverkeer en doordrukken. En zo komt het op dit moment wellicht ook over. Echter is de wens van de provincie voor een gebalanceerde verdeling van opwek van duurzame energie uit wind en zon al jaren duidelijk. De meeste gemeentes hebben binnen de RES een aanbod gedaan voor opwek met uitsluitend zonne-energie. Zo ook de gemeente Hellendoorn. En dat terwijl de wens van de provincie duidelijk óók windenergie is.

En dat is logisch. Met alleen zonne-energie komen er enorme pieken stroom op het net, op het moment dat de zon flink schijnt. Maar op momenten dat er weinig zon is, is er ook (te) weinig energie. Bij windenergie is dat vaak omgekeerd en daarom vullen ze elkaar zo goed aan. Ook vanuit technisch oogpunt (behoefte-opwekking, netcongestie, etc.) is een goede mix van zon en wind dus heel logisch en wenselijk.

Door het accepteren van de afspraken met de provincie is dus nu duidelijk dát er windturbines moeten komen en ook is duidelijk waar dat zal gebeuren als aan alle randvoorwaarden (afstand, geluid, milieuaspecten etc.) wordt voldaan. Voor de coöperaties een bevestiging dat we met de ingeslagen weg in de goede richting gaan. Wij gaan ons vol inzetten op lokaal eigendom, zeggenschap en eerlijke verdeling van de opbrengsten.

De volledige inspraakreactie is hieronder te downloaden als PDF. Om de discussie tijdens de raadsvergadering te kijken en ook de inspraakreactie en de antwoorden op de gestelde vragen te zien verwijzen we je door naar de site van de gemeente Hellendoorn (inspraakreactie begint bij ca. 1:12:00).

Download hier de bijlage:
Download

Ook interessant

Wind-energie

Tijdens de ALV van 8 mei 2024 zijn de plannen voor windenergie langs de Stouwe en aan de Bruineveldweg besproken. Helaas waren er mede door de meivakantie maar circa 25% van de leden aanwezig. Naar mening van het bestuur en de aanwezige leden was dit te weinig.

Lees nu...
Nieuws

Op 21 mei jl. werd er in de gemeenteraad gestemd over het wel of niet akkoord gaan met de programmeringsafspraken van de provincie Overijssel. Tijdens deze raadsvergadering heeft voorzitter Mark Mevius van Coöperatie Energiek Daarle de raadsleden toegesproken.

Lees nu...
Zonne-energie

Afgelopen vrijdag (5 april) hebben we ons eerste zonnedak, Zonnig Nonkeswijk in Daarlerveen, feestelijk in gebruik genomen! De installatie is door KiesGroen op 4 april opgeleverd. De komende 15 jaar zal de coöperatie op het dak van de Luchtdichtshop groene stroom opwekken.

Lees nu...