Coöperaties doen aanvraag voor windmolens Hellendoorn

2/1/2024
Nieuws
Wind-energie
Dirk-Jan Karsten

We hebben samen met de energiecoöperatie van Daarle gezamenlijk een principe verzoek ingediend bij de provincie Overijssel voor de bouw van windmolens in de gemeente Hellendoorn. “De komst van windmolens lijkt onvermijdbaar, dan maar beter in eigen beheer met 100% lokaal eigendom”.

De laatste maanden waren er de nodige ontwikkelingen op het gebied van provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. windenergie. In de raadsvergadering van 19 december 2023 heeft de gemeenteraad van Hellendoorn het windbeleid vastgesteld. Ook het amendement waarin de gemeente kiest voor 100% lokaal eigendom is aangenomen. Zodoende is de weg vrij voor het aanvragen van een vergunning voor het bouwen van windmolens in de zoekgebieden. Belangrijk is dat hierbij een deel van de landerijen aan de westkant van de Stouwe is aangewezen als zoekgebied. De kans dat hier uiteindelijk windmolens komen te staan is daarmee aanzienlijk vergroot. Een aantal commerciële partijen hebben al plannen ingediend voor de bouw van windmolens op deze locatie.

Daarom hebben we samen met de energiecoöperatie van Daarle besloten zelf plannen te ontwikkelen en gaan we dus actief aan de slag. We willen op die manier een eerlijke en transparante verdeling bewerkstelligen van alle lusten en lasten. Ook kunnen we zodoende meer rekening houden met omwonenden en milieu. De tijd was kort, héél kort, maar het is gelukt een solide principeverzoek op te stellen. Dit verzoek is nog net voor de jaarwisseling ingediend bij de gemeente en de provincie. Zij zullen nu ons principeverzoek, maar ook de principeverzoeken van de andere partijen, in behandeling nemen en kijken in hoeverre de ingediende plannen passen binnen het windbeleid.  

Binnenkort zullen we een informatiebijeenkomst houden voor omwonenden om vragen te beantwoorden en zorgen te delen/mee te nemen. We hechten er veel waarde aan om dit proces zorgvuldig te doorlopen met omwonenden.

Het ingediende principeverzoek kan je inzien door op onderstaande knop te drukken.

Download hier de bijlage:
Download

Ook interessant

Zonne-energie

Afgelopen vrijdag (5 april) hebben we ons eerste zonnedak, Zonnig Nonkeswijk in Daarlerveen, feestelijk in gebruik genomen! De installatie is door KiesGroen op 4 april opgeleverd. De komende 15 jaar zal de coöperatie op het dak van de Luchtdichtshop groene stroom opwekken.

Lees nu...
Wind-energie

Op 28 en 29 februari jl. hebben we samen met Energiek Daarle 2 informatie-avonden georganiseerd. Hier hebben we veel omwonenden en andere geïnteresseerden mogen ontvangen. We hebben hen bijgepraat over het door ons ingediende principeverzoek voor de bouw van windturbines

Lees nu...
Nieuws

Op vrijdag 5 april hopen we ons eerste gezamenlijke zonnedak (Zonnig Nonkeswijk) van Daarlerveen te openen. In totaal zullen 204 panelen ongeveer 70.000 kWh groene stroom per jaar gaan opwekken! Hiermee wekken we genoeg stroom op voor 15 tot 20 huishoudens.

Lees nu...